วิธีการปูกระเบื้องดินเผา

ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมกระเบื้องดินเผา
        นำกระเบื้องแช่น้ำสะอาดให้อิ่มตัว (อย่างน้อย 1 ชั่วโมง) แล้วทิ้งให้หมาดก่อนใช้งาน

ขั้นตอนที่ 2 : วิธีการปูกระเบื้องดินเผา
        เตรียมผิวงานให้สะอาด และขึงเอ็นคุมแนวทุกแนว โดยเว้นระยะชักร่องประมาณ 3 - 10 มิลลิเมตร (ขึ้นกับขนาดของกระเบื้องดินเผา) แล้วกดกระเบื้องที่อิ่มตัวแบบหมาดๆ ลงบนแนวที่ทำไว้ให้แน่น

ขั้นตอนที่ 3 : การทาน้ำยาป้องกันคราบปูนบนกระเบื้องดินเผา
        3.1) ทำความสะอาดกระเบื้องที่ปูเสร็จแล้ว ให้ปราศจากคราบเศษปูน
                แล้วทิ้งให้แห้งสนิท
        3.2) ใช้แปรงชุบน้ำยาซิลิโคน ทาเฉพาะผิวกระเบื้องด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 4 : การยาแนว
        ยาแนวกระเบื้องด้วยปูนยาแนวหรือซีเมนต์ผสมทรายละเอียด แล้วใช้เกรียงเหล็กปาดเศษปูนส่วนเกินและรีบเช็ดทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้อง

 

 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com
หห