วิธีการตกแต่งแนวปูนก่อ

concave joint
เป็นการเซาะร่องปูนก่อแบบเว้าโค้งจากการใช้อุปกรณ์ที่มีขอบโค้งมน

V-joint
เป็นการเซาะร่องปูนก่อแบบให้มีมุมลึกลงไปเป็นรูปตัววี จากการใช้อุปกรณ์ที่มีขอบสันเป็นรูปตัววี
weathered joint
เป็นการเซาะร่องปูนก่อที่เกิดจากเกรียงกดลงไปตรงส่วนบนสุดของรอยต่อ ซึ่งช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
flush joint
เป็นการยาแนวให้เสมอหน้าอิฐ โดยใช้เกรียงปาดเศาปูนที่เกินออกจากผิวหน้ากำแพง
struck joint
เป็นการเซาะร่องปูนก่อที่เกิดจากเกรียงกดลงไปตรงส่วนล่างสุดของรอยต่อ ซึ่งทำให้เกิดผิวลาดขึ้นที่มีทิศทางตรงกันข้าม
rake joint
เป็นการเซาะร่องปูนก่อที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์ที่มีความเรียบเสมอกัน โดยการเซาะลงไปในขณะที่ปูนยังไม่แข็งตัว

 

 

 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com