ลายพื้นกระเบื้อง


T60&T40 Pattern 1

T60&T40 Pattern 2

T60&T40 Pattern 3
With Sand

T66&T88&T1212
Pattern 1

T66&T88&T1212
Pattern 2

T66&T88&T1212
Pattern 3

T66&T88&T1212
Pattern 4

T84 Pattern 1

T84 Pattern 2

T84 Pattern 3

T84 Pattern 4

T84 Pattern 5
 

 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com