ภาพอิฐประดับ / อิฐก่อโชว์

BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
หมู่บ้านการ์เด้นท์โฮม
ดอนเมือง
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
หมู่บ้านการ์เด้นท์โฮม
ดอนเมือง
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
สนามไดร์ฟกอล์ฟ RCA
กรุงเทพฯ

BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
อุตสาหกรรมบางกะดี่
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
อุตสาหกรรมบางกะดี่
BPK94 อิฐหนา บ.ป.ก.
โตชิบา
นนทบุรี
BPK94 อิฐทนไฟ
ควอลิตี้เฮ้าส์
โครงการลัดดารมย์ Elegance
เชียงใหม่
BPK94 อิฐทนไฟ
บ้าน SW
กรุงเทพฯ
BPK94 อิฐทนไฟ
บ้าน SW
กรุงเทพฯ
BPK94 อิฐ 2 ช่อง
โรงเรียนดรุณพัฒน์
กรุงเทพฯ
BPK94 อิฐ 2 ช่อง
โรงเรียนดรุณพัฒน์
กรุงเทพฯ
S362 อิฐโชว์ (ลายดาว)
ภัตตาคารล้านอร่อย
เมืองทองธานี
BPK94 อิฐหนา บปก
สตาร์บัคส์ คออฟฟี่
วังน้อย อยุธยา
BPK94 อิฐหนา บปก
สตาร์บัคส์ คออฟฟี่
วังน้อย อยุธยา
BPK94 อิฐหนา บปก
สตาร์บัคส์ คออฟฟี่
วังน้อย อยุธยา
BPK94 อิฐหนา บปก
สตาร์บัคส์ คออฟฟี่
วังน้อย อยุธยา
BPK94-2M อิฐ 2 ช่อง บปก ขาว
บ้านสุดสว่าง
พหลโยธิน 62 กรุงเทพ
S662 อิฐโชว์ลายรางหมู
บ้านคุณนุชนารถ
ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
BPK94 อิฐหนา
บริษัทนีมาไทย
ปากเกร็ด นนทบุรี
BPK94 อิฐหนา บปก
บ้านคุณไพบูลย์
ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ
BPK94 อิฐหนา บปก
บ้านคุณไพบูลย์
ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

 

 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com