ภาพอิฐมอญโบราณ

A1530 อิฐมอญโบราณ A
โรงแรมบ้านมณเฑียร
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
A1530 อิฐมอญโบราณ A
โรงแรมบ้านมณเฑียร
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
A3030 อิฐมอญโบราณ 12x12
ร้าน HOME MADE
เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

B1530 อิฐมอญโบราณมือ B
ไอยรา วิลล่า
เขาหลัก จ.พังงา

อิฐโบราณ
SIAMESE BLOSSOM@FASHION
ถนนรัชดา-รามอินทรา
อิฐโบราณ
SIAMESE BLOSSOM@FASHION
ถนนรัชดา-รามอินทรา
A520 อิฐโบราณ 8x2
โครงการเขาใหญ่
นครราชสีมา
A520 อิฐมอญโบราณ 8x2
สำนักงาน - โรงงาน บปก.
อ่างทอง
A2020 อิฐมอญโบราณ 8x8
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกีรยติ
ปทุมธานี
A1530 อิฐมอญโบราณ A
สวนบ้านส่วนตัว
กทม

 

 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: swdsuwida@yahoo.com