"บ.ป.ก. อิฐและกระเบื้องดินเผา มาตรฐานคุณภาพ"

 


กิจการของบริษัทฯ เริ่มต้นจากอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว เมื่อปี พศ. 2487 ภายใต้ชื่อ
โรงงานอิฐ บ.ป.ก. เฮ้งมุ่ยหลี ณ.ที่ราบลุ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยา ตำบล บางปลากด อำเภอ ป่าโมก
จังหวัด อ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งดินคุณภาพดี
เหมาะแก่การทำอิฐและกระเบื้องดินเผาธรรมชาติ
และที่ตั้งของโรงงาน คือ ตำบล บางปลากด
นี้ก็เป็นที่มาของตราสินค้า บ.ป.ก. ซึ่งเป็นที่รู้จัก
และได้รับการยอมรับถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานใน
ปัจจุบัน

ในยุคแรก เราเริ่มต้นจาก อิฐดินเผาก้อนใหญ่ ที่เรียกว่า อิฐหนา บ.ป.ก. และกระเบื้องดินเผาประเภทปูพื้นและมุงหลังคาไม่กี่ชนิด ต่อมาได้ขยายกิจการโดยได้พัฒนากรรมวิธีการผลิต มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ปรับปรุงสูตรดิน ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้นำในการออกแบบลวดลาย รูปแบบ ขนาด ของอิฐและกระเบื้องดินเผาชนิดต่าง ๆ เราจึงมีสินค้าที่หลายหลาย อาทิเช่น อิฐก่อโชว์ อิฐช่องลม อิฐปูพื้น กระเบื้องดินเผาประดับผนัง ปูพื้น และมุงหลังคาชนิดต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ล่าสุด "อิฐมอญโบราณ" ซึ่งเป็นที่นิยมที่เราได้คิดค้นสำหรับงานภูมิทัศน์ (Landscape) และงานตกแต่งจัดสวน โดยเฉพาะ

และปี พศ. 2538 โรงงานได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายใต้ชื่อ บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก จำกัด ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ ความชำนาญ และทักษะในกรรมวิธีการผลิตที่เราสั่งสมมากว่า 60 ปี สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การตรวจสอบคุณภาพของอิฐและกระเบื้องดินเผา ทุกก้อน ทุกแผ่น ให้ได้มาตราฐานทั้งสีสัน และขนาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น เราเน้นด้านการบริการ ได้แก่ การจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตรงเวลาตามที่นัดหมายอย่างสม่ำเสมอ เหล่านี้คือบทพิสูจน์ที่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ บ.ป.ก. ได้รับความไว้วางใจจากสถาบัน หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน โครงการหมู่บ้านจัดสรร รวมถึง สถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้าทั่วไป ตลอดมา

 
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2548
ศูนย์ผลิตภัณฑ์อิฐ บ.ป.ก. 17 ถนนเทศบาลนฤมาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2588 2261, 0 2589 1474 โทรสาร 0 2589 7179
บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด 240/ก ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130
โทรศัพท์ 0 3566 1155, 0 3566 1255 โทรสาร 0 3566 1283
e-mail: [email protected]